2020/07/14  15:20  khởi hành
1
15:24 - 15:30
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:30 - 15:36
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:24 - 15:30
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:24 Menéndez Pelayo Menendez Pelayo
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (6phút
  15:30 Tirso de Molina
 2. 2
  15:30 - 15:36
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:30 Menéndez Pelayo Menendez Pelayo
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (6phút
  15:36 Tirso de Molina
cntlog