2020/06/02  20:31  khởi hành
1
20:33 - 21:27
54phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:39 - 21:33
54phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:33 - 21:27
  54phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:33 Empalme
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (54phút
  21:27 Alameda de Osuna
 2. 2
  20:39 - 21:33
  54phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:39 Empalme
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (54phút
  21:33 Alameda de Osuna
cntlog