2020/10/21  19:38  khởi hành
1
19:39 - 20:14
35phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:44 - 20:19
35phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:39 - 20:14
  35phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:39 Empalme
  [Metro]5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (35phút
  20:14 Alameda de Osuna
 2. 2
  19:44 - 20:19
  35phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:44 Empalme
  [Metro]5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (35phút
  20:19 Alameda de Osuna
cntlog