2019/12/11  17:12  khởi hành
1
17:15 - 18:05
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:15 - 18:05
50phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  17:15 - 18:05
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:15 Empalme
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (32phút
  17:47 17:53 Núñez de Balboa Nunez de Balboa
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (12phút
  18:05 Artilleros
 2. 2
  17:15 - 18:05
  50phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:15 Empalme
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (10phút
  17:25 17:33 Oporto 17:51 17:59 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (6phút
  18:05 Artilleros
cntlog