2020/07/13  05:20  khởi hành
1
07:28 - 07:44
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:10 - 07:44
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:28 - 07:44
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:28 Colón Colon
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (6phút
  07:34 07:40 Diego de León Diego de Leon 07:44 O'Donnell O Donnell
 2. 2
  07:10 - 07:44
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:10 Colón Colon
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (6phút
  07:16 07:40 Diego de León Diego de Leon 07:44 O'Donnell O Donnell
cntlog