2020/10/22  19:02  khởi hành
1
19:05 - 19:16
11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:05 - 19:17
12phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:05 - 19:16
  11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:05 Catalunya
  L1
  Hướng đến Fondo 
  (7phút
  19:12 19:15 Clot
  L2
  Hướng đến Paral.lel(TMB) 
  (1phút
  19:16 Encants
 2. 2
  19:05 - 19:17
  12phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:05 Catalunya
  L3
  Hướng đến Trinitat Nova 
  (1phút
  19:06 19:09 Passeig de Gràcia Passeig de Gracia
  L2
  Hướng đến Badalona Pompeu Fabra 
  (8phút
  19:17 Encants
cntlog