2020/08/14  09:59  khởi hành
1
10:03 - 10:25
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:01 - 10:25
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
10:01 - 10:26
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:03 - 10:25
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:03 Catalunya
  L1
  Hướng đến Hospital de Bellvitge 
  (4phút
  10:07 10:11 Espanya
  L8
  Hướng đến Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (14phút
  10:25 Almeda
 2. 2
  10:01 - 10:25
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:01 Catalunya
  L3
  Hướng đến Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (5phút
  10:06 10:11 Espanya
  L8
  Hướng đến Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (14phút
  10:25 Almeda
 3. 3
  10:01 - 10:26
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:01 Catalunya
  L3
  Hướng đến Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (5phút
  10:06 10:12 Espanya
  R6/R60
  Hướng đến Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (14phút
  10:26 Almeda
cntlog