2021/06/15  01:01  khởi hành
1
01:22 - 06:13
4h51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
01:06 - 06:13
5h7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:04 - 06:29
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:00 - 06:29
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:22 - 06:13
  4h51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:22 Catalunya
  L1
  Hướng đến Hospital de Bellvitge 
  (5phút
  01:27 06:00 Espanya
  S4/R5/R50 S4
  Hướng đến Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (13phút
  06:13 Almeda
 2. 2
  01:06 - 06:13
  5h7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:06 Catalunya
  L3
  Hướng đến Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (8phút
  01:14 06:00 Espanya
  S4/R5/R50 S4
  Hướng đến Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (13phút
  06:13 Almeda
 3. 3
  06:04 - 06:29
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:04 Catalunya
  L1
  Hướng đến Hospital de Bellvitge 
  (5phút
  06:09 06:16 Espanya
  S4/R5/R50 R5
  Hướng đến Manresa Baixador 
  (13phút
  06:29 Almeda
 4. 4
  06:00 - 06:29
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:00 Catalunya
  L3
  Hướng đến Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (6phút
  06:06 06:16 Espanya
  S4/R5/R50 R5
  Hướng đến Manresa Baixador 
  (13phút
  06:29 Almeda
cntlog