Simple Apartamentos - Albufera II

Simple Apartamentos - Albufera II Đặt phòng / Hướng đi
Simple Apartamentos - Albufera II is situated in Madrid. Free WiFi is available in this apartment, set 3.9 km from Reina Sofia Museum and 4 km from Retiro Park.
Địa chỉ nhà
Calle Puerto de Maderi 6B 1ª planta
trạm gần
Về 16 phút từ Méndez Álvaro trên chân
Giá tham khảo
$ 76,34
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog