2020/11/25  13:55  khởi hành
1
13:55 - 14:12
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:59 - 14:16
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:55 - 14:12
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:55 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Vanløse Vanlose (Metro)
  (17phút
  14:12 Forum
 2. 2
  13:59 - 14:16
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:59 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Vanløse Vanlose (Metro)
  (17phút
  14:16 Forum
cntlog