2020/02/25  21:04  khởi hành
1
21:05 - 21:22
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:11 - 21:28
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:05 - 21:22
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:05 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Vanløse Vanlose (Metro)
  (17phút
  21:22 Forum
 2. 2
  21:11 - 21:28
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:11 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Vanløse Vanlose (Metro)
  (17phút
  21:28 Forum
cntlog