ApartmentInCopenhagen Apartment 1317

ApartmentInCopenhagen Apartment 1317 Đặt phòng / Hướng đi
Located 2.6 km from Church of Our Saviour in Copenhagen, ApartmentInCopenhagen Apartment 1317 offers accommodation with a kitchen. The accommodation is 3.6 km from the Bella Center. The apartment has 2 bedrooms and 1 bathroom with a shower.
Địa chỉ nhà
trạm gần
Về 8 phút từ DR Byen trên chân
Giá tham khảo
$ 168,24
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog