1
14:24 - 15:14
50phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:37 - 15:16
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:24 - 15:14
  50phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:24 Schönefeld SXL(Airport) Schonefeld SXL(Airport)
  X7(Express Bus)
  Hướng đến Rudow 
  (13phút
  14:37 14:47 Rudow
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (14phút
  15:01 15:09 Neukölln Neukolln
  S42
  Hướng đến Sonnenallee 
  (5phút
  15:14 Treptower Park
 2. 2
  14:37 - 15:16
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:37 Schönefeld SXL(Airport) Schonefeld SXL(Airport)
  171(Bus)
  Hướng đến Rudow 
  (3phút
  14:40 14:53 Berlin-Schonefeld Airport
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (23phút
  15:16 Treptower Park
cntlog