2019/09/17  17:50  khởi hành
1
18:04 - 18:40
36phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:04 - 18:40
  36phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:04 Munich Airport
  [S8]S-Bahn München [S8]S-Bahn Munich
  Hướng đến Herrsching 
  (36phút
  18:40 Marienplatz
cntlog