2020/07/07  03:34  khởi hành
1
05:16 - 05:40
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:16 - 05:40
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:16 Turmstr.
  U9
  Hướng đến Osloer Str. 
  (6phút
  05:22 05:31 Leopoldplatz
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (9phút
  05:40 Scharnweberstr.
cntlog