2020/06/06  20:08  khởi hành
1
20:13 - 20:53
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:13 - 21:02
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:13 - 20:53
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:13 Ruhleben
  U2
  Hướng đến Pankow 
  (16phút
  20:29 20:33 Zoologischer Garten
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (20phút
  20:53 Warschauer Str.
 2. 2
  20:13 - 21:02
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:13 Ruhleben
  U2
  Hướng đến Pankow 
  (26phút
  20:39 20:49 Gleisdreieck
  U3
  Hướng đến Warschauer Str. 
  (13phút
  21:02 Warschauer Str.
cntlog