2019/12/13  22:46  khởi hành
1
22:53 - 23:20
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:53 - 23:23
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:53 - 23:20
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:53 Holzhauser Str.
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (19phút
  23:12 23:18 Friedrichstr.
  S2
  Hướng đến Blankenfelde(Kr.Teltow-Fläming) Blankenfelde(Kr.Teltow-Flaming)
  (2phút
  23:20 Brandenburger Tor
 2. 2
  22:53 - 23:23
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:53 Holzhauser Str.
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (19phút
  23:12 23:21 Friedrichstr.
  S25
  Hướng đến Teltow Stadt 
  (2phút
  23:23 Brandenburger Tor
cntlog