2020/05/28  12:35  khởi hành
1
12:35 - 13:10
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:42 - 13:18
36phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:35 - 13:10
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:35 Hallesches Tor
  U1
  Hướng đến Uhlandstr.(berlin) 
  (1phút
  12:36 12:39 Möckernbrücke Mockernbrucke
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (31phút
  13:10 Altstadt Spandau
 2. 2
  12:42 - 13:18
  36phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:42 Hallesches Tor
  U3
  Hướng đến Krumme Lanke 
  (1phút
  12:43 12:47 Möckernbrücke Mockernbrucke
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (31phút
  13:18 Altstadt Spandau
cntlog