2020/07/04  06:10  khởi hành
1
06:11 - 06:24
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:19 - 06:32
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:11 - 06:24
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:11 Gneisenaustr.
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (13phút
  06:24 Britz-Süd Britz-Sud
 2. 2
  06:19 - 06:32
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:19 Gneisenaustr.
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (13phút
  06:32 Britz-Süd Britz-Sud
cntlog