2020/07/05  10:57  khởi hành
1
11:03 - 11:31
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:03 - 11:34
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:03 - 11:31
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:03 Borsigwerke
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (20phút
  11:23 11:29 Friedrichstr.
  S9
  Hướng đến Berlin-Schonefeld Airport 
  (2phút
  11:31 Hackescher Markt
 2. 2
  11:03 - 11:34
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:03 Borsigwerke
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (20phút
  11:23 11:32 Friedrichstr.
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (2phút
  11:34 Hackescher Markt
cntlog