2020/04/05  23:05  khởi hành
1
23:11 - 23:13
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
23:19 - 23:21
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  23:11 - 23:13
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:11 Bayerischer Platz
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (2phút
  23:13 Blissestr.
 2. 2
  23:19 - 23:21
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:19 Bayerischer Platz
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (2phút
  23:21 Blissestr.
cntlog