2020/07/10  22:22  khởi hành
1
22:24 - 22:32
8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:24 - 22:32
  8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:24 Amrumer Str.
  U9
  Hướng đến Osloer Str. 
  (2phút
  22:26 22:29 Leopoldplatz
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (3phút
  22:32 Schwartzkopffstr.
cntlog