2020/05/31  23:11  khởi hành
1
23:17 - 23:33
16phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
23:17 - 23:33
16phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  23:17 - 23:33
  16phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:17 Brandenburger Tor
  S1
  Hướng đến Oranienburg 
  (1phút
  23:18 23:21 Friedrichstr.
  S5 S5
  Hướng đến Strausberg Nord 
  (4phút
  23:25 23:30 Alexanderplatz
  U5
  Hướng đến Hönow Honow
  (3phút
  23:33 Strausberger Platz
 2. 2
  23:17 - 23:33
  16phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:17 Brandenburger Tor
  S1
  Hướng đến Oranienburg 
  (1phút
  23:18 23:22 Friedrichstr.
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (4phút
  23:26 23:30 Alexanderplatz
  U5
  Hướng đến Hönow Honow
  (3phút
  23:33 Strausberger Platz
cntlog