2020/07/05  22:26  khởi hành
1
05:45 - 06:32
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:45 - 06:32
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:45 - 06:32
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:45 - 06:32
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:45 Spindlersfeld
  S47
  Hướng đến Hermannstr. 
  (13phút
  05:58 06:04 Hermannstr.
  S41
  Hướng đến Tempelhof 
  (3phút
  06:07 06:16 Tempelhof
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (16phút
  06:32 Schwartzkopffstr.
 2. 2
  05:45 - 06:32
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:45 Spindlersfeld
  S47
  Hướng đến Hermannstr. 
  (12phút
  05:57 06:01 Neukölln Neukolln
  S41
  Hướng đến Hermannstr. 
  (6phút
  06:07 06:16 Tempelhof
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (16phút
  06:32 Schwartzkopffstr.
 3. 3
  05:45 - 06:32
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:45 Spindlersfeld
  S47
  Hướng đến Hermannstr. 
  (12phút
  05:57 06:05 Neukölln Neukolln
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (8phút
  06:13 06:21 Mehringdamm
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (11phút
  06:32 Schwartzkopffstr.
cntlog