2020/07/07  23:36  khởi hành
1
23:37 - 23:46
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
23:45 - 23:54
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  23:37 - 23:46
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:37 Spandau
  Đi bộ( 5phút
  23:42 23:45 Rathaus Spandau
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (1phút
  23:46 Altstadt Spandau
 2. 2
  23:45 - 23:54
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:45 Spandau
  Đi bộ( 5phút
  23:50 23:53 Rathaus Spandau
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (1phút
  23:54 Altstadt Spandau
cntlog