2020/02/27  12:39  khởi hành
1
12:40 - 13:01
21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:47 - 13:10
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:40 - 13:10
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:40 - 13:01
  21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:40 Nöldnerplatz Noldnerplatz
  S5 S5
  Hướng đến Westkreuz(Berlin) 
  (2phút
  12:42 12:45 Ostkreuz
  S41
  Hướng đến Treptower Park 
  (6phút
  12:51 12:57 Neukölln Neukolln
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (4phút
  13:01 Hermannplatz
 2. 2
  12:47 - 13:10
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:47 Nöldnerplatz Noldnerplatz
  S7
  Hướng đến Potsdam Central Station 
  (9phút
  12:56 13:02 Jannowitzbrücke Jannowitzbrucke
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (8phút
  13:10 Hermannplatz
 3. 3
  12:40 - 13:10
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:40 Nöldnerplatz Noldnerplatz
  S5 S5
  Hướng đến Westkreuz(Berlin) 
  (9phút
  12:49 13:02 Jannowitzbrücke Jannowitzbrucke
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (8phút
  13:10 Hermannplatz
cntlog