2020/02/27  17:50  khởi hành
1
17:57 - 18:37
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:57 - 18:38
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:57 - 18:37
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:57 Grünau Grunau
  S46
  Hướng đến Westend Westend(Berlin)
  (29phút
  18:26 18:30 Bundesplatz
  U9
  Hướng đến Osloer Str. 
  (7phút
  18:37 Zoologischer Garten
 2. 2
  17:57 - 18:38
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:57 Grünau Grunau
  S46
  Hướng đến Westend Westend(Berlin)
  (4phút
  18:01 18:04 Adlershof
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (34phút
  18:38 Zoologischer Garten
cntlog