2020/06/03  11:24  khởi hành
1
11:39 - 12:04
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:24 - 12:04
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:59 - 12:24
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:39 - 12:04
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:39 Anhalter Station
  S1
  Hướng đến Wannsee 
  (25phút
  12:04 Schlachtensee
 2. 2
  11:24 - 12:04
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:24 Anhalter Station
  S2
  Hướng đến Blankenfelde(Kr.Teltow-Fläming) Blankenfelde(Kr.Teltow-Flaming)
  (5phút
  11:29 11:35 Südkreuz Sudkreuz
  S41
  Hướng đến Schöneberg Schoneberg
  (1phút
  11:36 11:46 Schöneberg Schoneberg
  S1
  Hướng đến Wannsee 
  (18phút
  12:04 Schlachtensee
 3. 3
  11:59 - 12:24
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:59 Anhalter Station
  S1
  Hướng đến Wannsee 
  (25phút
  12:24 Schlachtensee
cntlog