2020/07/04  02:40  khởi hành
1
05:42 - 05:48
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:47 - 05:53
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:42 - 05:48
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:42 Anhalter Station
  S2
  Hướng đến Bernau 
  (6phút
  05:48 Friedrichstr.
 2. 2
  05:47 - 05:53
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:47 Anhalter Station
  S25
  Hướng đến Hennigsdorf 
  (6phút
  05:53 Friedrichstr.
cntlog