2020/04/01  18:42  khởi hành
1
18:44 - 19:05
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:48 - 19:19
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:04 - 19:25
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:44 - 19:05
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:44 Adlershof
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (21phút
  19:05 Alexanderplatz
 2. 2
  18:48 - 19:19
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:48 Adlershof
  S85
  Hướng đến Pankow 
  (16phút
  19:04 19:10 Ostkreuz
  S7
  Hướng đến Potsdam Central Station 
  (9phút
  19:19 Alexanderplatz
 3. 3
  19:04 - 19:25
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:04 Adlershof
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (21phút
  19:25 Alexanderplatz
cntlog