2020/04/07  10:26  khởi hành
1
10:31 - 10:40
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:33 - 10:42
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:31 - 10:40
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:31 Zoologischer Garten
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (9phút
  10:40 Friedrichstr.
 2. 2
  10:33 - 10:42
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:33 Zoologischer Garten
  S7
  Hướng đến Ahrensfelde 
  (9phút
  10:42 Friedrichstr.
cntlog