2020/12/01  11:33  khởi hành
1
11:36 - 12:10
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:46 - 12:20
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:36 - 12:10
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:36 Wittenau
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (34phút
  12:10 Boddinstr.
 2. 2
  11:46 - 12:20
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:46 Wittenau
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (34phút
  12:20 Boddinstr.
cntlog