2020/02/24  05:51  khởi hành
1
05:58 - 06:32
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:08 - 06:42
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:58 - 06:32
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:58 Wittenau
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (34phút
  06:32 Boddinstr.
 2. 2
  06:08 - 06:42
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:08 Wittenau
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (34phút
  06:42 Boddinstr.
cntlog