2020/07/06  20:45  khởi hành
1
20:48 - 21:05
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:58 - 21:15
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:48 - 21:05
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:48 Wittenau
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (17phút
  21:05 Bernauer Str.
 2. 2
  20:58 - 21:15
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:58 Wittenau
  U8
  Hướng đến Hermannstr. 
  (17phút
  21:15 Bernauer Str.
cntlog