2019/12/08  04:57  khởi hành
1
04:59 - 05:11
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:07 - 05:19
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:59 - 05:11
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:59 Tempelhof
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (12phút
  05:11 Friedrichstr.
 2. 2
  05:07 - 05:19
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:07 Tempelhof
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (12phút
  05:19 Friedrichstr.
cntlog