2020/04/05  17:16  khởi hành
1
17:21 - 17:25
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:24 - 17:27
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:21 - 17:25
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:21 Friedrichstr.
  S25
  Hướng đến Teltow Stadt 
  (4phút
  17:25 Potsdamer Platz
 2. 2
  17:24 - 17:27
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:24 Friedrichstr.
  S1
  Hướng đến Wannsee 
  (3phút
  17:27 Potsdamer Platz
cntlog