2021/01/24  17:17  khởi hành
1
17:18 - 17:23
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:21 - 17:26
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
17:23 - 17:29
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:18 - 17:23
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:18 Friedrichstr.
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (5phút
  17:23 Jannowitzbrücke Jannowitzbrucke
 2. 2
  17:21 - 17:26
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:21 Friedrichstr.
  S7
  Hướng đến Ahrensfelde 
  (5phút
  17:26 Jannowitzbrücke Jannowitzbrucke
 3. 3
  17:23 - 17:29
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:23 Friedrichstr.
  S75(Grunewald-Wartenberg)
  Hướng đến Wartenberg 
  (6phút
  17:29 Jannowitzbrücke Jannowitzbrucke
cntlog