2020/04/10  13:14  khởi hành
1
13:20 - 13:24
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:22 - 13:26
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:20 - 13:24
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:20 Friedrichstr.
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (4phút
  13:24 Alexanderplatz
 2. 2
  13:22 - 13:26
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:22 Friedrichstr.
  S7
  Hướng đến Ahrensfelde 
  (4phút
  13:26 Alexanderplatz
cntlog