2020/09/21  22:26  khởi hành
1
22:26 - 22:47
21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
22:31 - 22:49
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
22:30 - 22:49
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
22:35 - 22:57
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:26 - 22:47
  21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:26 Alexanderplatz
  U8
  Hướng đến Wittenau 
  (8phút
  22:34 22:41 Gesundbrunnen
  S42
  Hướng đến Wedding 
  (1phút
  22:42 22:46 Wedding
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (1phút
  22:47 Reinickendorfer Str.
 2. 2
  22:31 - 22:49
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:31 Alexanderplatz
  S5
  Hướng đến Westkreuz(Berlin) 
  (4phút
  22:35 22:44 Friedrichstr.
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (5phút
  22:49 Reinickendorfer Str.
 3. 3
  22:30 - 22:49
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:30 Alexanderplatz
  S3
  Hướng đến Spandau 
  (4phút
  22:34 22:44 Friedrichstr.
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (5phút
  22:49 Reinickendorfer Str.
 4. 4
  22:35 - 22:57
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:35 Alexanderplatz
  U2
  Hướng đến Ruhleben 
  (9phút
  22:44 22:49 Stadtmitte
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (8phút
  22:57 Reinickendorfer Str.
cntlog