1
02:04 - 02:11
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
02:14 - 02:21
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  02:04 - 02:11
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  02:04 Alexanderplatz
  U2
  Hướng đến Pankow 
  (7phút
  02:11 Schönhauser Allee Schonhauser Allee
 2. 2
  02:14 - 02:21
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  02:14 Alexanderplatz
  U2
  Hướng đến Pankow 
  (7phút
  02:21 Schönhauser Allee Schonhauser Allee
cntlog