2020/04/02  07:00  khởi hành
1
07:00 - 07:04
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:05 - 07:09
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:00 - 07:04
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:00 Alexanderplatz
  S3
  Hướng đến Spandau 
  (4phút
  07:04 Friedrichstr.
 2. 2
  07:05 - 07:09
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:05 Alexanderplatz
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (4phút
  07:09 Friedrichstr.
cntlog