Hotel Havel Lodge Berlin

Hotel Havel Lodge Berlin Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Friederikestraße 33-34 ,Berlin
trạm gần
Về 38 phút từ Haselhorst trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog