Dorint Airport-Hotel Berlin Tegel

Dorint Airport-Hotel Berlin Tegel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Gotthardstrasse,96
trạm gần
Về 7 phút từ Kurt-Schumacher-Platz trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog