Hotel Rehberge Berlin Mitte

Hotel Rehberge Berlin Mitte Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Ofenerstr. 15 Berlin
trạm gần
Về 9 phút từ Rehberge trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog