City Hotel Gotland

City Hotel Gotland Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Urbanstr. 171 Berlin
trạm gần
Về 4 phút từ Gneisenaustr. trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog