SleepLounge - Appartments am Airport

SleepLounge - Appartments am Airport Đặt phòng / Hướng đi
This apartment hotel is housed in a charming old building, only a few minute’s walk from the airport and U-Bahn (underground) station, in a quiet side street of Fuhlsbüttel, north Hamburg, The newly renovated Sleeplounge Appartments am Airport...
Địa chỉ nhà
Heschredder 93
trạm gần
Về 8 phút từ Hamburg Airport (Flughafen) trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
Giá tham khảo
$ 65,68
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog