Central-Hotel Tegel

Central-Hotel Tegel Đặt phòng / Hướng đi
This hotel in Berlin is within a 10-minute drive of Tegel Airport and Lake Tegeler See. It offers spacious rooms with private bathroom, rich breakfast buffets, and a 24-hour reception.
Địa chỉ nhà
Holzhauser Str. 2
trạm gần
Về 10 phút từ Holzhauser Str. trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
Giá tham khảo
$ 78,59
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog