City Hotel Gotland

City Hotel Gotland Đặt phòng / Hướng đi
Located in a 19th-century building, this hotel is centrally located in the Kreuzberg district of Berlin. The Prinzenstraße underground station is just 600 metres away, providing a fast link to the citys world-famous attractions.
Địa chỉ nhà
Urbanstr. 171
trạm gần
Về 4 phút từ Gneisenaustr. trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
Giá tham khảo
$ 88,69
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog