B&B Hotel Berlin-Airport

B&B Hotel Berlin-Airport Đặt phòng / Hướng đi
This new hotel is located just 4.6 km from Berlin’s Schönefeld Airport. B&B Hotel Berlin-Airport offers free WiFi, free Sky satellite channels, and free parking spaces on site.
Địa chỉ nhà
Berliner Chaussee 2
trạm gần
Về 29 phút từ Schönefeld SXL(Airport) trên chân
Giá tham khảo
$ 59,50
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog