Colombi Hotel

Colombi Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Situated in Freiburg im Breisgau- this luxury hotel is steps away from Old Town Hall (Altes Rathaus) and University Church.
Địa chỉ nhà
Freiburg im BreisgauRotteckring 16
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 304,76
dự trữ

khách sạn gần