1
08:18 - 23:11
14h53phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
08:18 - 23:15
14h57phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  08:18 - 23:11
  14h53phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  08:18 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 鲤鱼池 Liyuchi
  (29phút
  08:47 08:47 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 10phút
  08:57 14:57 重庆北 Chongqingbei
  D1854/D1855 次 Train D1854/D1855
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (7h25phút
  22:22 22:22 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  22:32 22:35 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  22:48 22:51 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  23:07 23:10 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  23:11 体育中心 Tianhe Sports Center
 2. 2
  08:18 - 23:15
  14h57phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  08:18 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 鲤鱼池 Liyuchi
  (29phút
  08:47 08:47 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 10phút
  08:57 14:57 重庆北 Chongqingbei
  D1854/D1855 次 Train D1854/D1855
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (7h25phút
  22:22 22:22 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  22:32 22:36 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  23:01 23:05 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10phút
  23:15 体育中心 Tianhe Sports Center
cntlog