1
11:34 - 21:59
10h25phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
11:20 - 21:59
10h39phút
Số lần chuyển: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
11:34 - 22:27
10h53phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
11:34 - 22:31
10h57phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  11:34 - 21:59
  10h25phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  11:34 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 鲤鱼池 Liyuchi
  (29phút
  12:03 12:03 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 40phút
  12:43 12:49 重庆北 Chongqingbei
  D6156 次 Train D6156
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (23phút
  13:12 13:49 重庆西 Chongqingxi
  G8655 次 Train G8655
  Hướng đến 贵阳 Guiyang
  (2h20phút
  16:09 16:50 贵阳北 Guiyangbei
  G2931/G2934 次 Train G2931/G2934
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (4h15phút
  21:05 21:05 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 13phút
  21:18 21:20 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  21:45 21:49 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10phút
  21:59 体育中心 Tianhe Sports Center
 2. 2
  11:20 - 21:59
  10h39phút
  Số lần chuyển: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  11:20 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 鲤鱼池 Liyuchi
  (2phút
  11:22 11:31 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  Hướng đến 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (32phút
  12:03 12:03 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 40phút
  12:43 12:49 重庆北 Chongqingbei
  D6156 次 Train D6156
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (23phút
  13:12 13:49 重庆西 Chongqingxi
  G8655 次 Train G8655
  Hướng đến 贵阳 Guiyang
  (2h20phút
  16:09 16:50 贵阳北 Guiyangbei
  G2931/G2934 次 Train G2931/G2934
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (4h15phút
  21:05 21:05 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 13phút
  21:18 21:20 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  21:33 21:39 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  21:55 21:58 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  21:59 体育中心 Tianhe Sports Center
 3. 3
  11:34 - 22:27
  10h53phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  11:34 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 鲤鱼池 Liyuchi
  (29phút
  12:03 12:03 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 40phút
  12:43 12:49 重庆北 Chongqingbei
  D6156 次 Train D6156
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (23phút
  13:12 13:42 重庆西 Chongqingxi
  D1871 次 Train D1871
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (7h54phút
  21:36 21:36 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 13phút
  21:49 21:50 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  22:03 22:07 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  22:23 22:26 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  22:27 体育中心 Tianhe Sports Center
 4. 4
  11:34 - 22:31
  10h57phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  11:34 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 鲤鱼池 Liyuchi
  (29phút
  12:03 12:03 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 40phút
  12:43 12:49 重庆北 Chongqingbei
  D6156 次 Train D6156
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (23phút
  13:12 13:42 重庆西 Chongqingxi
  D1871 次 Train D1871
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (7h54phút
  21:36 21:36 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 13phút
  21:49 21:52 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  22:17 22:21 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10phút
  22:31 体育中心 Tianhe Sports Center
cntlog