1
21:45 - 23:13
1h28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
21:45 - 23:21
1h36phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  21:45 - 23:13
  1h28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  21:45 义乌 Yiwu
  G1306 次 Train G1306
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1h18phút
  23:03 23:03 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  23:13 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 2. 2
  21:45 - 23:21
  1h36phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  21:45 义乌 Yiwu
  G1304 次 Train G1304
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1h26phút
  23:11 23:11 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  23:21 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
cntlog