1
05:57 - 08:05
2h8phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
05:56 - 08:05
2h9phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
05:57 - 08:08
2h11phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
06:11 - 08:14
2h3phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  05:57 - 08:05
  2h8phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:57 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1h18phút
  07:15 07:15 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:25 07:28 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (17phút
  07:45 07:54 虹桥路 Hongqiao Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (11phút
  08:05 上海南站 Shanghai South Railway Station
 2. 2
  05:56 - 08:05
  2h9phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:56 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1h18phút
  07:14 07:14 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:24 07:27 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (19phút
  07:46 07:49 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (16phút
  08:05 上海南站 Shanghai South Railway Station
 3. 3
  05:57 - 08:08
  2h11phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:57 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1h18phút
  07:15 07:15 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:25 07:28 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (23phút
  07:51 07:54 陕西南路 South Shaanxi Road 08:08 上海南站 Shanghai South Railway Station
 4. 4
  06:11 - 08:14
  2h3phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:11 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1h18phút
  07:29 07:29 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:39 07:42 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (17phút
  07:59 08:03 虹桥路 Hongqiao Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (11phút
  08:14 上海南站 Shanghai South Railway Station
cntlog