2020/03/29  18:30  khởi hành
1
00:35 - 02:26
25h51phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
00:39 - 02:30
25h51phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  00:35 - 02:26
  25h51phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  00:35 延吉 Yanji
  K216 次 Train K216
  Hướng đến 长春 Changchun
  (2h7phút
  02:42 09:12 敦化 Dunhua
  D22 次 Train D22
  Hướng đến 北京 Beijing
  (8h2phút
  17:14 17:14 北京 Beijing
  Đi bộ( 10phút
  17:24 17:27 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 崇文门 Chongwenmen
  (7phút
  17:34 17:37 宣武门 Xuanwumen
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  Hướng đến 公益西桥 Gongyixiqiao
  (2phút
  17:39 17:42 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  Hướng đến 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9phút
  17:51 17:51 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  18:01 00:01 北京西 Beijingxi
  Z75 次 Train Z75
  Hướng đến 汉口 Hankou
  (2h25phút
  02:26 郑州 Zhengzhou
 2. 2
  00:39 - 02:30
  25h51phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  00:39 延吉 Yanji
  K216 次 Train K216
  Hướng đến 长春 Changchun
  (2h7phút
  02:46 09:16 敦化 Dunhua
  D22 次 Train D22
  Hướng đến 北京 Beijing
  (8h2phút
  17:18 17:18 北京 Beijing
  Đi bộ( 10phút
  17:28 17:31 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 崇文门 Chongwenmen
  (10phút
  17:41 17:44 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (5phút
  17:49 17:53 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  Hướng đến 郭公庄 Guogongzhuang
  (2phút
  17:55 17:55 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  18:05 00:05 北京西 Beijingxi
  Z75 次 Train Z75
  Hướng đến 汉口 Hankou
  (2h25phút
  02:30 郑州 Zhengzhou
cntlog